Main Content

Iðnnám og sérnám á Íslandi

Lánshæft sérnám á Íslandi er löggilt iðnnám og annað a.m.k. eins árs starfsnám á framhaldsskólastigi sem hlotið hefur staðfestingu ráðherra samkvæmt lögum nr. 92/2008 og uppfyllir að auki öll eftirtalin skilyrði:

  • Námið hafi fengið jákvæða umsögn af viðkomandi starfsgreinaráði,
  • námið sé ekki launað samkvæmt kjarasamningi umfram grunnframfærslu námslána á Íslandi, sbr. gr. 3.1.1 og 3.2,
  • námslok séu á þriðja hæfnisstigi,
  • sambærilegt nám sé almennt ekki í boði á háskólastigi á Íslandi.

Reglur LÍN miðast út frá ECTS-einingum. Sérnám er á framhaldsskólastigi og er því um annað einingakerfi að ræða

Mikilvægt er að kynna sér hvernig einingar viðkomandi sérnáms umreiknast í ECTS einingar.

Nemalaun eru meðhöndluð eins og aðrar tekjur samkvæmt reglum sjóðsins og geta skert lánið.

Athugið að almennt nám í framhaldsskóla til stúdentsprófs eða sambærilegs prófs er ekki  lánshæft. Hins vegar geta framhaldsskólanemar átt rétt á jöfnunarstyrk ef þeir stunda nám fjarri heimahögum.

Almennt er ekki veitt námslán í grunnnámi í iðn- og sérnámsgreinum. 

Listi yfir lánshæft sérnám á Íslandi (leiðbeinandi yfirlit) námsárið 2018-2019

Námsmenn

Jöfnunarstyrkur

Greiðendur

Ábyrgðarmenn

Um LÍN